СНТ
Струменево-Нишова ТехнологIя спалювання палива
RUUAEN
04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, 102 +38 (044) 462-52-62
 1. СНТ
 2. Обертові печі
Обертові печі
Модернізація обертової печі випалювання феронікелю показала, що:
 • незважаючи на те, що на печі було встановлено нове додаткове обладнання, що змінило й ускладнило весь технологічний цикл, а саме нові циклони підвищеного опору і електрофільтр, що призвело до фактичного ускладнення робочого процесу і погіршення умов роботи для ПП, підвищення кількості нагрівальної речовини, нові ПП СНТ дозволили забезпечити надійну безперебійну роботу печі в широкому діапазоні навантажень від 500 до 4500 м3/год;
 • висока рівномірність температурного поля на виході з ПП СНТ, а також істотне (в кілька разів) скорочення довжини факела, дозволили різко форсувати теплонапруженість топкового об'єму в прилеглій до ПП частині печі і, тим самим, поліпшити прогрівання недогарка при великих відносних витратах випалюваного матеріалу;
 • усунення локальних перегрівань, які мали місце при роботі на старих ПП, від контакту (накиду) високотемпературних «язиків» довгого факела з дорогими вогнетривами футерування печі, а також більш висока рівномірність температурного поля забезпечили футеруванню більш сприятливий температурний режим, а, отже, і його довговічність;
 • рівномірне температурне поле продуктів згоряння, відсутність високотемпературного ядра факела дозволяє уникнути спікання і зниження якості основного продукту, а можливість створення підвищеного температурного рівня в топковому об'ємі дозволяє збільшити частоту обертання печі і, як наслідок, збільшити продуктивність;
 • питома витрата палива (природного газу) на одиницю виходу готового продукту (недогарка) становила відповідно до Протоколу порівняння від 2.10.07 144 м3/т, проти питомої витрати до модернізації 193 м3/т;
 • Здійснено заміну компресорного повітря, яке використовується для віддування амбразур, на атмосферне повітря, яке використовується в технологічному процесі печі.
 • Використано частину присосів печі в технологічному процесі для допалювання СО.
 • Застосування пальників дозволило в період завалки і прогрівання поліпшити використання тепла палива і димових газів в холодній ванні, за рахунок чого знижено окислення металу і збільшено вихід сталі в ці періоди.
 • Ефективне використання тепла палива і технологічних газів забезпечило більш високу продуктивність печі.
 • Знижено витрати води в шлаковиках внаслідок зниження температури виведених газів.
 • Знизилася кількість плавок із вмістом вуглецю на випуску менше 0,07%.

Використання струменево-нішевої технології спалювання газоподібного палива дозволило здійснити модернізацію обертових печей різного призначення, це і давильно-сушильні агрегати цукрової промисловості, печі випалювання феронікелевої руди, двоокису титану, випалювання керамзиту, асфальтні комплекси будівельної промисловості і т. д.