+38 (044)462-52-62

м. Київ, вул. Кирилівська, 102
ПН-ПТ: 09:00—18:00Вступне слово автора

Початок розробки Струминно-Нішової Технології  спалювання палива відноситься до кінця 70-х років минулого століття, коли у відділі горіння кафедри ТЕУТ і АЕС теплоенергетичного факультету Київського політехнічного інституту проводились роботи з дослідження струменево-нишової системи сумішоутворення і стабілізації полум'я. Результатом цих досліджень є моя кандидатська дисертація і ряд авторських свідоцтв СРСР. Ця ж розробка досліджується і в моїй докторської дисертації.

На початку 90-х років, на перших етапах впровадження, не грунтуючись на випробуваннях на реальних об'єктах, авторами розробки (Абдулін М.З., Дворцин Г.Р.) були створені перші промислові пальники, що реалізують струменево-нишовую технологію (СНТ), які провадилися на заводі «Промгазаппарат» в м.Фастів Київської області, який тоді очолював Підгорецький В.М. На підставі конструкції цих перших недосконалих пальників і були запущені в серію пальники (ГУ), пізніше названі «МДГГ» (мікродифузійні газові пальники) і, дещо пізніше, «КП» (квазікінетичні пальники). У цих пальників був ряд недоліків: неоптимальні параметри струменевої системи, в результаті чого погіршувалися економічні показники пальників і вони були більш схильні до переходу в режими пульсаційного горіння, що впливало на стійкість і діапазон роботи пальникового пристрою; недосконала конструкція охолодження пальникового пристрою, що часто призводило до перегрівів самого пальника і виходу його з ладу. Крім того, на той момент ще недостатньо добре були досліджені принципи робочого процесу в пальникових пристроях, що базуються на струменево-нишовій технології спалювання, а також було слабке уявлення про способи усунення небажаної взаємодії об'єкта з зазначеними пальниками, в результаті чого конструкції МДГГ і КП або не працювали взагалі, або не видавали заявлених результатів.

Після 2000 року, в результаті продовження досліджень, були створені пальникові пристрої, названі  «СНГ»  (струменево-нішовий пальник), в яких недоліків було вже набагато менше, і економічний ефект від зменшення витрати палива в результаті впровадження їх став більш істотним. Виробничі бази до 2007 року розташовувалися в м.Запоріжжя (Запорізький виробничий комбінат «Спецгазпром») і в м.Києві (Науково-виробниче об'єднання «СНТ»), а з 2007 року - тільки в м.Києві (НВО «СНТ»). За впровадження пальників СНД розробниками в 2006 році отримано звання «Лідер паливно-енергетичного комплексу України» за кращий енергозберігаючий проект.

Застосовуючи накопичений   досвід, автори-розробники технології  СНТ  постійно проводять модернізацію пальників. В 2007 році були створені нові пальники «СНТ» , а в 2009 році, останні на сьогоднішній день в цій лінійці, новітні пальники «ВРАД СНТ» , що реалізують новий рівень розвитку струменево-нишової технології - технологію спалювання газу в газодинамічних  «вихрових реакторах» Абдуліна-Дворцина  – котра являється «ноу-хау»розробкою. В кінці 2009 року авторський колектив розробників був удостоєний звання «Лідер паливно-енергетичного комплексу України »за кращу науково-технічну розробку року.

ВРАД є логічним результатом досліджень і розвитку «вихрових» технологій в спалюванні палива для вогнетехнічних об'єктів з різним рівнем температур робочого тіла, об'ємної теплового навантаження топкового простору, полем швидкостей потоку, аеродинаміки об'єкта і т.д.

Для повнішої реалізації переваг ВРАД необхідне розуміння процесів, обумовлених ВРАД, знання особливостей різних вогнетехнічних об'єктів і вміння застосовувати ті чи інші прийоми створення ВРАД на реальних об'єктах. всіма цими навичками і вміннями володіють фахівці  Науково-технічного центру «Флогістон» и  Науково-виробничого підприємства «Струминно-нішова технологія» , силами яких сьогодні за допомогою струменево-нишової технології модернізовані і успішно функціонують сотні об'єктів різного призначення і різної потужності. Також вченими і технологами НТЦ «Флогістон» та НПК «СНТ»  генеруються унікальні інженерні рішення, які приносять істотний економічний ефект і значно поліпшують експлуатаційні характеристики об'єктів, інформація про чому регулярно наводиться в спеціалізованих журналах і працях профільних конференцій і семінарів.

Ми не зупиняємося на досягнутому у розвитку технологій ВРАД і СНТ, і на сьогоднішній день є ряд серйозних поліпшень розроблюваних пальникових пристроїв, створюються нові типи ГУ, що працюють на комбінованих видах палива (газомазутові ГУ, ГУ, що працюють на газовій суміші, в т.ч. з використанням коксового та доменного (і близьких до них за складом) газів, з системи самоохолодження виводиться вода за рахунок використання нових сучасних типів захисних покриттів, підвищується ефективність роботи нових ГУ.

Модернізується парк застарілого вогнетехнічного обладнання (ЖКГ, промисловість, сільське господарство і т.д.) з економією від 5 до 80% пального, до 50% електроенергії, збільшення міжремонтного періоду, зниження рівня екологічного впливу і т.д.

Окремо хочеться відзначити, що і сама струменево-нішева технологія спалювання палива, і пальники на її основі захищені патентами, що належать авторам розробки (Абдулін М.З., Дворцин Г.Р.).

НПК «СНТ»  має необхідні дозволи на проведення всіх видів проектних, монтажних та налагоджувальних робіт в Україні, Казахстані, Молдові, Росії та Білорусі, і є єдиним ліцензійним виробником пальників «СНГ», «СНТ» і «ВРАД СНТ» . Продукція, НПК «СНТ» пальники сертифіковані в Україні, Росії та Білорусі. 

Пальникові пристрої «СНГ», «СНТ» і «ВРАД СНТ» інших виробників є контрафактом, використання якого призводить до судових позовів і зупинки роботи модернізованих об'єктів.

 

Абдулін Михайло Загретдинович

автор разрабки «СНТ»,

науковий керівник НВК «СНТ»,

докторант НТУУ «КПІ»,

замісник завідуючого кафедрою ТЕУ Т і АЕС з питань науки

теплоенергетичного факультета НТУУ «КПІ»