+38 (044)462-52-62

м. Київ, вул. Кирилівська, 102
ПН-ПТ: 09:00—18:00Технологічні аспекти

Серцем будь-якої котельної установки є пальниковий пристрій (ГУ). Саме його робота визначає ефективність спалювання палива в котельній установці, діапазон можливих для котла навантажень, безпеку та екологічні показники роботи.

Номенклатура вимог до ГУ постійно розширюється, посилюються екологічні та економічні норми, зростає рівень вимог до надійності їх роботи. Застосовувані в даний час технології спалювання палива не забезпечують в сукупності необхідного рівня експлуатаційних характеристик і не відповідають широкому спектру сучасних вимог. При формуванні наукових підходів до створення нової технології спалювання палива (Рис.1), були проаналізовані особливості роботи практично всіх типів ГО, що використовують ОТП (теплогенератори, сушила, печі різного призначення, підігрівачі, котли малої, середньої і великої продуктивності, камери згоряння газових турбін і т.д.).
Рис.1 

Рис.2

Струминно-нішова технологія спалювання палива, з керованою структурою течії палива і окислювача, основана на рівномірній роздачі газу в потоці повітря (без застосування закрутки потоку)з утворенням стійкої вихрової структури,що забеспечує сумішоутворення та стабілізацію горіння із самоохолодженням пальнкового модуля.  В струменево-нишовій системі в широких межах режимних факторів реалізуються стійкі і легкокеровані вихрові структури з високою інтенсивністю турбулізації потоків пального, окислювача і ЗОТ, що забезпечують якісне сумішоутворення з необхідним рівнем горючої концентрації і надійною аеродинамічною стабілізацією горіння. Обсяг вихорів на кілька порядків менше, ніж у традиційних вихрових ПП і тому їх вплив на пульсації в топці котла (Рис.2), а також ерозійне вплив на амбразуру і інші елементи котла відносно мало. Малий обсяг вихорів дозволяє проводити пуск і експлуатацію ПП з малою витратою газу, що забезпечує безпеку пуску. Поліпшення змішувальних властивостей ПП підвищує надійність роботи при гранично малих коефіцієнтах надлишку повітря,а отже і при підвищених значеннях середньої температури факела в топці. Все, вище описане, дозволяє збільшити теплосприйняття радіаційної частини. Підвищення середнього рівня температури, її рівномірність в топці котла, внаслідок оптимального сумішоутворення, супроводжується значним зменшенням нерівномірності локальних теплових потоків, і, таким чином, призводить до підвищення надійності роботи котла в цілому. Однією з особливостей струменево-нишової системи є малий гідравлічний опір по трактах пального та окислювача, що дозволяє значно знизити тиск газу і повітря при експлуатації ПП і, як наслідок, потужність тягодутьових пристроїв.

Конструктивно дана схема реализується за допомогою симетричного автономного модуля, що дозволяє створювати пальники необхідної потужності за рахунок нарощування кількості модулів в пілоні як по ширині, так і кількість пілонів по висоті.

 Струменево-нішові ГУ пройшли паспортизацію на різних вогнетехнічних об'єктах, працюють при низькому і середньому тисках газу, сертифіковані в діапазоні потужностей від 0,1 МВт до 90 МВт, серійно випускаються і широко застосовуються на підприємствах України. На рис.3 зображено пальник ВРАД СНТ-33

Рис.3 Пальниковий пристрій ВРАД СНТ-33